Michał Rogowicz | 27-01-2009 14:44 |

Zmiany w Nokia Poland

W ramach budowania trwałych relacji z konsumentami Nokia wprowadza zmiany w funkcjonowaniu działów sprzedaży poprzez dostosowanie ich struktur do potrzeb i wymagań lokalnych. Celem tych zmian, które objęły również rynek polski, jest wzmocnienie bezpośrednich relacji z klientami i konsumentami.
 

Od stycznia 2009 r. Jan Kolimar, sprawujący dotychczas funkcję Dyrektora Generalnego Nokia na Polskę, Czechy i Słowację (CPS), pełni obowiązki Dyrektora Generalnego nowo utworzonych struktur sprzedaży  obejmujących region Europy Centralnej:  Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię.

 

Robert Siewierski objął stanowisko Country Managera, a Piotr Bubak został nowym Dyrektorem Marketingu w Nokia Poland.  Slavomir Vaskovic jest obecnie odpowiedzialny za dział Market Activation w Europie Środkowej w ramach nowych struktur marketingu.

 

Robert Siewierski, poprzednio jako Sales Manager w Nokia Poland, był odpowiedzialny za sprzedaż i dystrybucję produktów Nokia w całym kraju oraz rozwijanie nowych kanałów dystrybucji. Jako Country Manager zajmuje się realizacją całościowej strategii Nokia Poland. Robert jest absolwentem studiów MBA w Warszawskiej Szkole Biznesu Polskiej Akademii Nauk. Biegle włada językiem angielskim i w stopniu zaawansowanym rosyjskim. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci, a  jego hobby jest muzyka oraz narciarstwo, tenis i pływanie.

Piotr Bubak, obecny Dyrektor Marketingu w Polsce, jako Dyrektor Strategii i Rozwoju Nokia Poland był odpowiedzialny za kontakty z klientami i operatorami oraz wdrażanie strategii produktów, usług i nowych technologii. Na stanowisku szefa marketingu zajmuje się realizacją strategii produktowej i marketingowej Nokia w Polsce. Piotr jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Studiował również w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie. Biegle włada językiem angielskim. Żonaty, ma trójkę dzieci, a jego hobby jest narciarstwo, snowboard, muzyka oraz literatura.

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama