Micha? Rogowicz | 10-12-2004 14:00 |

Nokia 6680 z dwiema kamerami

Nokia zamierza wprowadzi? do swojej oferty telefon z dwoma kamerami!. Zosta? ju? nawet zarejestrowany adres internetowy tego telefonu.W drugim kwartale 2005 roku do sprzeda?y ma trafi? pierwszy telefon kom?rkowy firmy Nokia wyposa?ony w dwie kamery, na przedniej i na tylnej cz??ci obudowy . B?dzie to Nokia 6680 o kt?rej na razie wiadomo, ?e b?dzie mia?a wygl?d podobny do 6670 i nieco 6630 i ma pracowa? w sieciach 3G. Prawdopodobnie cena tego telefonu nie przekroczy 650 euro.

Nokia przywi?zuje do tego telefonu du?e znaczenie i zarejestrowa?a domen? NOKIA6680.COM, kt?ra na razie jest nieaktywna.

?r?d?o: SKANER

    • Newsletter

    • Ostatnie komentarze
      • Reklama